logo_zsHnS.png, 10kB

Zaměstnanci školy

aktuální k 16.02.2018

Základní informace:

Ředitelka školy: Mgr. Eliška Hartmanová

Zástupce ředitelky: Mgr. Václav Půlkrábek, koordinátor ŠVP

Výchovný poradce: Mgr. Hana Kuncová

Školní metodik prevence: Ing. Pavel Dokoupil

Speciální pedagog: Mgr. Sylva Horáková

 

Seznam zaměstnanců školy

Pro podrobnější informace a kontakty vyberte jednu z výše uvedených kategorií.

Pedagogický sbor

Hartmanová Eliška, Mgr.

Půlkrábek Václav, Mgr.

Bartošová Marcela, Mgr.

Čepičková Marie, Mgr.

Dokoupil Pavel, Ing.

Horáková Sylva, Mgr.

Klodnerová Zuzana, Mgr.

Komárková Vlasta, Mgr.

Krása Tomáš, MgA.

Kuncová Hana, Mgr.

Kysilková Jana, Mgr.

Podsedníková Klára, Mgr.

Rusková Marcela, Ing., koordinátor EVVO

Stavělová Alena , Mgr.

Šemorová Milena, Mgr.

 

Školní družina

Dokoupilová Lenka, Bc.

Novotná Hana

 

Mateřská škola

Bačovská Petra

Baráková Veronika, DiS.

Musilová Michaela, DiS.

Stehlíková Michaela, DiS.

 

Asistentky

Adamová Jitka

Behenská Zdeňka

Mikulášková Lucie

Pavlišová Alena

Veselá Jaroslava

 

Provozní zaměstnanci

Ekonomický úsek školy

Kostová Pavla

Školní jídelna

Dlábková Eva

Němcová Jana

Straková Eliška

Ostatní provozní zaměstnanci

Vojta Ladislav

Holíková Magda

Koutná Blanka

Stejskalová Miluše