Preventivní program

Pokračováním aktivit naší školy ve vzdělávání žáků v oblasti prevence a ochrany před rizikovými jevy byla přednáška Ing. Petra Kadlece( společnost Acet) a Pavla Kotoučka(společnost Elim) .

Programu se zúčastnili žáci 6., 7., 8. a 9  třídy. Tématem interaktivních  přednášek byla  šikana, prevence proti kouření, náboženské sekty a Holocaust. Přednášky splnily svůj účel a rozšířily vědomosti žáků.

E.K.