Beseda s Janem Boštíkem

Víte, jak vypadá život na invalidním vozíku? A víte, po jakých úrazech se můžete na vozík dostat? O tom všem přišel povídat v pátek 25.1.2019 pan Jan Boštík, který je již 25 let upoután na invalidní vozík. Žákům v 5. a 6. třídě přiblížil, jak se žije s ochrnutím a v čem všem ho jeho postižení limituje. Žáci si také mohli vyzkoušet, jak se jezdí na mechanickém invalidním vozíku nebo jak si člověk na vozíku může převážet hrníček s čajem.

Na závěr se žáci pana Boštíka zeptali na spoustu věcí, které je zajímaly. Myslím, že setkání s panem Boštíkem rozbilo žákům stereotypy ohledně lidí na vozíku a že beseda s ním byla zábavná i poučná zároveň.