Zápis do první třídy 2020 – nové informace

Zápis do první třídy – 20. dubna 2020, informace k zápisu ve dnech mimořádného opatření vlády ČR vzhledem k prevenci nákazy Covid 19.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis do 1. třídy 2020/2021 – mimořádná opatření vzhledem k prevenci nákazy Covid 19

Vážení rodiče,

vzhledem k vyhlášení mimořádného opatření v souvislosti s prevencí šíření koronaviru budou v letošním školní roce zápisy do 1. ročníku probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zákonný zástupce dítěte podá žádost o přijetí k povinné školní docházce přednostně elektronickou formou.

 Žádost může podat prostřednictvím datové schránky, pokud ji vlastní, nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email). V případě, že nemůže využít elektronické formy podání, může žádost doručit poštou nebo po předchozí domluvě osobně do školy. K žádosti zákonný zástupce přiloží prostou kopii rodného listu dítěte.

Dne 20. 4. 2020 bude ředitelka školy přítomna ve škole od 10. hod. – 13. 00 hod. V tomto čase bude možné doručit přihlášku a další dokumenty do školy i osobně. Vážení rodiče, pokud zvolíte cestu osobního doručení, prosím, oznamte předem ředitelce školy tuto skutečnost prostřednictvím e-mailu: reditelka@skolahradecns.cz . Ředitelka vám určí čas, kdy přihlášku od vás přijme. Časy doručení budou naplánovány tak, aby se rodiče nepotkali.

Žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce mohou být podány některým z výše uvedených postupů v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Pokud bude zákonný zástupce žádat pro své dítě odklad školní docházky o jeden rok, musí k této žádosti přiložit vyjádření ošetřujícího lékaře a doporučení školského poradenského zařízení. Musí být doložena dvě doporučující potvrzení.

Veškeré potřebné formuláře a další informace jsou ke stažení na webových stránkách školy. (Přístupné také z menu ZŠ > Zápis do ZŠ). Na tomto odkazu jsou k dispozici další užitečné informace.

 

  • Doručovací údaje školy:

Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy

Hradec nad Svitavou 496, 569 01

 

Po ukončení všech opatření bude ve škole pro rodiče a děti uspořádána schůzka, kde se budoucí žáci a rodiče seznámí s prostředím školy, s budoucí paní učitelkou třídní (Mgr. Alena Stavělová) a dalšími organizačními informacemi k novému školnímu roku 2020/2021.  Děti obdrží i drobné dárky, které jsme pro ně měli k zápisu připravené.

Vážení rodiče a děti, přejeme vám všem hodně zdraví a hodně sil při zvládání všech obtíží, které nám doba přinesla.

 

Mgr. Eliška Hartmanová

ředitelka školy