ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo
Obrázek - upozornění, 571B

Podle obecných pravidel dle manuálu MŠMT ke Covid – 19 upozorňujeme:

  1. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí vstoupit do školy.
  2. Pokud žák bude vykazovat některé z možných příznaků COVID-19, je nutné ho umístit do samostatné (izolační) místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka k okamžitému vyzvednutí žáka ze školy.
  3. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

 

Vážení rodiče, v případě onemocnění dítěte, s náznaky infekčního onemocnění, neposílejte ho do školy. Obzvláště v této době musíme být k sobě navzájem ohleduplní

Děkuji.

Eliška Hartmanová

ředitelka školy

 

Obrázek - upozornění, 571B

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. 9. 2020.

 

Zahájení školního roku proběhne ve třídách od 8:00 do 8:45 hod.

Školní družina bude v provozu v normálním režimu.

Ve škole platí zvýšená hygienická opatření.

Z důvodu mimořádných opatření budou zákonní zástupci vpuštěni do budovy pouze za účelem jednání s pedagogy nebo vedením školy (vždy po domluvě), platí zákaz vstupu cizích osob do budovy školy!

 

Rodiče a žáci první třídy se setkají s p. třídní učitelkou před budovou školy v 8:05 hod.

Prosíme, nevcházejte sami do budovy!

 

Organizace prvního školního týdne, 2. – 9. třída:

 

Úterý 1. 9.      Zahájení školního roku 2020/2021                ukončení: 8:45 hod.

 

Středa 2. 9.    První dvě hodiny – třídnické práce

další hodiny – výuka dle rozvrhu                   ukončení: 11:40 hod.

 

Čtvrtek 3. 9.   Výuka podle rozvrhu, bez odpoledního vyučování

 

Pátek 4. 9.      Výuka podle rozvrhu, bez odpoledního vyučování

 

První třída bude mít vlastní týdenní program, rodiče budou informováni 1. 9. 2020.

 

Vážení rodiče,
sledujte prosím náš web, informace ohledně hygienických opatření se neustále pozměňují a aktualizují. Pokud dojde ke změnám stávajících opatření, budeme vás informovat prostřednictvím webových stránek, e-mailem, telefonicky. Děkujeme.

Mgr. Eliška Hartmanová

Obrázek - upozornění, 571B

Nový školní rok zahájíme dle pokynů MŠMT s níže uvedenými pravidly:

– škola nevyžaduje žádná prohlášení, pouze děti trpící chronickými potížemi vykazujícími podobnost s Covid-19 (rýma, kašel apod.), musí přinést potvrzení svého lékaře, že se nejedná o infekční onemocnění (stačí jednou za školní rok)

– ve škole budeme dodržovat přísná hygienická pravidla, zvláštní standard úklidu, budeme používat dezinfekci, je nutné minimalizovat kontakty mimo školu

– zákonní zástupci vcházejí do budovy pouze za účelem jednání s pedagogy nebo vedením školy (vždy po domluvě), platí zákaz vstupu cizích osob do budovy školy

– roušky budou povinné jen tehdy, pokud zde nastane druhý – oranžový stupeň rizika na takzvaném semaforu

–  omezíme účast našich žáků na kulturních akcích a soutěžích všeho druhu

– škola zahájí distanční vzdělávání pouze v rámci protiepidemických opatření, distanční vzdělávání je pro žáky povinné

–  při neúčasti žáka ve škole, je zákonný zástupce povinen omluvit absenci podle školního řádu

Výsledky distančního vzdělávání podléhají běžné klasifikaci a hodnocení.

 

Celé znění: viz odkaz zde: https://www.msmt.cz/file/53629/

 

Mgr. Eliška Hartmanová

Obrázek - upozornění, 571B

Stravné pro školní rok 2020/2021

Mateřská škola – do 6 let věku včetně                             37 Kč

Snídaně – 7 Kč                   Oběd – 23 Kč                     Svačinka – 7 Kč

 

Mateřská škola – od 7 let                                                    42 Kč

Snídaně – 8 Kč                   Oběd – 26 Kč                     Svačinka – 8 Kč

 

Základní škola – 1. stupeň                                                  26 Kč

Základní škola – 2. stupeň                                                  28 Kč

Základní škola – od 15 let                                                   29 Kč