ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo
Obrázek - upozornění, 571B

Podle nových instrukcí MŠMT mohou žáci školy zkonzumovat oběd ve školní jídelně za dodržení platných hygienických předpisů. Jejich zákonní zástupci či jiné osoby však musí oběd odebrat do jídlonosiče.

Nový čas pro výdej obědů je od 11:00 do 13:30 hodin.

Obrázek - upozornění, 571B

Z rozhodnutí Vlády ČR přechází celé základní školství na distanční výuku. Po tuto dobu bude výuka s přiloženými úkoly probíhat v aplikaci Google Classroom (Učebna), kde budou probíhat jak on-line konference, tak samostatné práce žáků a třídnická komunikace. V této aplikaci budou také žáci odevzdávat vyučujícím vypracované úkoly, pokud nebude stanoveno jinak.

Rozvrh distanční výuky (on-line konferencí) obdrží žáci od třídních učitelů.

Každý žák obdržel přihlašovací údaje ke školnímu e-mailu, který je nezbytný pro přihlášení
do Učebny.

Distanční výuka byla uzákoněna, je tedy pro všechny žáky povinná a její pravidla se řídí školním řádem.

V případě absence žáka na on-line konferenci je zákonný zástupce povinen tuto absenci
do 3 dnů omluvit (nejlépe e-mailem), jinak se stane neomluvenou.

Úkoly, které vyučující zadají, je žák povinnen vypracovat a odevzdat ve stanoveném termínu.

Žáci mohou být během distanční výuky vyučujícími hodnoceni stejným způsobem, jako
v prezenční výuce (on-line zkoušením, testem apod.).

V případě technických problémů je zákonný zástupce povinen tuto situaci sdělit vyučujícímu
a dohodnout se s ním na jiné formě distanční výuky (off-line režimu).

Tyto pravidla platí vždy po celou dobu distanční výuky, nestanoví-li vedení školy jinak.

Informace o dokumentech potřebných pro zákonné zástupce dětí do 10 let, kteří budou na OČR, budou ještě upřesněny.

Při distanční výuce mají žáci nárok na dotovaný oběd, ty tedy nebudou centrálně odhlašovány. Oběd je možno sníst na místě (pouze žáci školy), nebo vyzvednout do jídlonosiče od 11:00 do 13:30 hodin. Při vyzvedávání obědů musí mít osoba na sobě roušku a udržovat odstup od ostatních osob 2 metry.

Návštěva dopravního hřiště

Návštěva dopravního hřiště

12.10.2020 | |

V úterý 6. října 2020 navštívili žáci 4. třídy dopravní hřiště ve Svitavách. Zopakovali a upevnili si znalosti dopravních značek a pravidel silničního provozu, projeli se na koloběžkách, kolech i kárách, zahráli si na chodce. Vyzkoušeli... Číst více »

První měsíc ve škole

První měsíc ve škole

02.10.2020 | |

Jsme první měsíc ve škole a už jsme toho tolik stihli.  Po zahájení školní docházky jsme se postupně seznamovali s prostředím školy, novými spolužáky a paní učitelkou. Hned v prvním týdnu jsme zahájili  plavecký výcvik v krytém bazénu... Číst více »