ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo
Obrázek - upozornění, 571B

Vzhledem ke stávajícím opatřením bude žákům v distanční výuce předán výpis vysvědčení v listinné podobě až po jejich návratu do školy. Zákonní zástupci se mohou informovat o jejich pololetním hodnocení pomocí webové aplikace školního informačního systému Bakaláři.

Návod, jak zobrazit pololetní klasifikaci ve webové aplikaci je k dispozici pod tímto odkazem:

Microsoft Word – bakalari-pololetni-hodnoceni.docx

Obrázek - upozornění, 571B

Vzhledem k platným opatřením bude do 10. ledna pokračovat výuka dle instrukcí, které jsou vyznačeny v příloze. Žáci, kteří absolvují výuku distančním způsobem, budou mít rozvrh stejný, jako na podzim, pokud vyučující daného přemětu neurčí jinak.

V příloze jsou vyznačeny i změny v provozu školní jídelny.

Mateřská škola funguje podle stejných pravidel, jako doposud. Vyučující mají právo určit změny v přístupu zákonných zástupců do mateřské školy.