Přírodovědný projektový den

V jedné chvíli se žáci stali planetami ve Sluneční soustavě a zjišťovali různé informace o velikosti, složení, atmosféře, vzdálenostech, prozkoumanosti lidmi atd. Uvědomovali si, jak je vesmír obrovský a jen opravdu člověkem málo objevený. Úkolem bylo také zjistit, zda se na planetách vyskytuje nebo vyskytovala voda. Od lektora se dozvěděli jakých přístrojů a metod se využívá při zkoumání a snímkování vesmíru a planet. Celá třída procestovala naši Sluneční soustavu tím, že třída se stala Sluneční soustavou a příměry vzdáleností v rámci této třídy byli žákům bližší.

Jiná skupina žáků se přenesla do světa sci-fi filmů a seriálů. Zjistili, že hvězdné lodě skáčou od hvězdy ke hvězdě jako by neexistovala rychlost světla, vylepšení vojáci jsou rychlejší a odolnější než ty nejlepší tanky, hrozivá vetřelčí monstra se množí a poráží armády nepřítele. Poté se žáci s lektorem zamýšleli nad tím, jak by tohle všechno probíhalo, kdyby byly dodrženy zákony fyziky, chemie a biologie. Nakonec došlo i k ukázkám současných výzkumů, co se týče cestování vesmírem, vývinu obleků pro vojáky a spíše pro lidi, kteří přepravují zboží a různých létacích obleků.

V druhé části  se žáci „přenesli“ do vědecké laboratoře, prozkoumali, co všechno může vědec využívat k experimentování, shlédli několik demonstračních pokusů a poté se ve skupinách nebo ve spolupráci s lektorem stali sami experimentátory. Experimentovalo se se sloní zubní pastou, Faraonovými  hady, odbarvováním fenolftaleinu pomocí dechu, hoření nitrocelulózy, svíčkou pod sklenicí, barevnými plameny, hořením propan butanu, barevnými změnami oxidovaných a redukovaných forem látek a tvorbou oxidu uhličitého.

Program byl nápaditý a zajímavý, žáci se aktivně zapojovali, kladli otázky, odpovídali na četné dotazy, velmi uvítali možnost vlastního experimentování.