Den Země

Ve čtvrtek 28.4.2022 celá naše škola oslavila Den Země vydařenou akcí v areálu školy a u mokřadů na konci obce. Akce byla otevřena i pro veřejnost z obce.

Celý program začal ráno návštěvou zkušeného kynologa a jeho psa, kteří předvedli dětem z prvního stupně, jaké povely umí cvičený pes.

Deváťáci vymysleli pro svoje mladší spolužáky z prvního stupně osm stanovišť v areálu školy, na kterých si děti mohly vyzkoušet činnosti spojené s ekologií a přírodovědou. Děti si mohly například vyrobit zeměkouli z papírových talířů, vyluštit tajenku, poznávat rostliny a stromy, vysít semínka bylin, připomenout si, jak se třídí odpad nebo si namalovat kamínek. Velký zájem byl také o výrobu „travňáků“ – postaviček ze silonek a pilin, kterým na hlavě vyrostou vlasy z travních semínek.
Jedno stanoviště s paní učitelkou Andrlovou se věnovalo chemickým pokusům. Mohli jsme vidět odpalování raket, „sloní pastu“ nebo oheň v ruce. Nechyběly ani sportovní aktivity – například slalom s vodou ve lžíci. Během zábavy na školní zahradě si každý mohl také opéct buřty na ohni.

Šestá třída měla za úkol obnovit truhlíky před školou, ve kterých se pěstují bylinky. Nyní v truhlících najdete libeček, petržel, pažitku a tymián. Šesťáci se rozhodli, že se o bylinkové záhony budou pravidelně starat.

Pátá, sedmá a osmá třída vyrazily směrem k dolnímu konci obce k mokřadům. Po cestě sbírali do pytlů odpadky. U mokřadů na žáky čekal pan Vrána, který měl připravený zajímavý a poutavý program o živočiších, kteří žijí v této oblasti. Žáci postupně viděli několik druhů ptáků, přenesli obojživelníky přes silnici a pomocí sítěk lovili hmyz a žáby.

Myslíme si, že se oslava Dne Země vydařila. Žáci se nejenom dozvěděli nové informace o přírodě a její ochraně, ale mohli po dvou letech covidu zažít i atmosféru společné akce venku se svými spolužáky.