ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo
Obrázek - upozornění, 571B

Upozorňujeme rodiče, že z nařízení Ministerstva zdravotnictví platí od 10.9. opět plošná povinnost nosit ve vnitřních prostorách budov roušky. Tato povinnost se ve školách vztahuje na všechny společné prostory; během výuky ve třídách roušky povinné nebudou. Žádáme proto rodiče, aby své děti vybavili rouškami. Děkujeme!

Obrázek - upozornění, 571B

Všechny důležité informace týkající se zahájení výuky v 9. třídě naleznete v článku Pokyny k zahájení výuky v 9. třídě – příprava na přijímací pohovory nebo ve formátu .docx v příloze tohoto příspěvku. V příloze k výše uvedenému článku je k dispozici formulář o neexistenci příznaků virového onemocnění, o němž je v článku řeč a který je nezbytnou podmínkou pro účast žáka na výuce.

Pozvánka do klubů v knihovně

28.01.2019 | |

Zveme Vás na kluby, které v rámci MAP II pravidelně realizuje knihovna ve Svitavách. Nabízíme tři kluby pro různé věkové kategorie, čtenářský klub pro nejmenší, fantasy klub a filmový klub, který může zaujmout…