ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo

O škole

04.08.2015 | |

PŘEDĚLAT

Nacházíme se cca 5 km od Svitav jižně, v klidném čistém prostředí. Kolem vesnice jsou pole, louky, lesy, Hradcem protéká řeka Svitava. Náš subjekt obsahuje: mateřskou školu, základní školu, školní družinu a jídelnu. Mateřská škola je od roku 2008 zrekonstruovaná a má dvě oddělení. Základní škola je úplná, s devíti třídami. Školní družina má dvě oddělení, ta byla zrekonstruovaná v roce 2009 o prázdninách. Jídelna vaří pro školní děti a personál školy. “Škola je základ života”, tak se snažíme být dětem nám svěřeným dobrými průvodci dětstvím. Aby ty základy byly takové, že se na nich dá stavět. A že to někdy bolí…

V současnosti máme ve třídách celkem málo dětí (silnější ročníky nám právě dorůstají ve školce), tak lze výuku pojmout opravdu téměř individuálně. Při vyučování je více času na dotazy, nejasnosti, na dětské problémy a starosti. Na prvním stupni téměř všechny paní učitelky mají školení na nápravu poruch učení a také toho využívají. Zdravotně postižené děti máme integrované v současnosti dvě, jedno na prvním stupni a jedno na druhém stupni. Obě mají asistentky. Dětí s dys.. poruchami je mnohem více, několik z nich má vypracovaný individuální vzdělávací plán – také na prvním i na druhém stupni.

V areálu školy máme tělocvičnu, venkovní multifunkční hřiště, bezpečné parkoviště pro rodiče přivážející děti, nakrátko střiženou travičku na fotbal před vyučováním a před příjezdem odpoledních autobusů.

V každé třídě je připojení na intranet a internet, máme zrekonstruovanou učebnu výpočetní techniky.