ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo

Zaměstnanci školy

aktuální k 23.02.2021

Základní informace:

Ředitelka školy: Mgr. Eliška Hartmanová

Zástupce ředitelky: Mgr. Václav Půlkrábek

Výchovný poradce: Mgr. Andrea Marušová

Školní metodik prevence: Mgr. Jana Kysilková

 

Seznam zaměstnanců školy

Pro podrobnější informace a kontakty vyberte jednu z výše uvedených kategorií.

Pedagogický sbor

Hartmanová Eliška, Mgr.

Půlkrábek Václav, Mgr.

Andrlová Jarmila, Mgr.

Bartošová Marcela, Mgr.

Bauer Milena, Mgr.

Fiala Pavel, Mgr.

Horská Hana, PaedDr.

Komárková Vlasta, Mgr.

Krásová Dagmar, Mgr.

Kuncová Hana, Mgr.

Kysilková Jana, Mgr.

Marušová Andrea, Mgr., koordinátor ŠVP

Ondráčková Radomíra, Mgr.

Rusková Marcela, Ing., koordinátor EVVO

Stavělová Alena , Mgr.

 

Školní družina

Dokoupilová Lenka, Bc.

Novotná Hana

 

Mateřská škola

Bačovská Petra

Ziková Jolana

Stehlíková Michaela, Dis.

Davidová Monika

 

Pedagogické asistentky

Behenská Zdeňka

Demelová Eva

Jedličková Lucie

Pavlišová Alena

Prokopová Lucie

Veselá Jaroslava

 

Provozní zaměstnanci

Ekonomický úsek školy

Kostová Pavla

Školní jídelna

Dlábková Eva

Němcová Jana

Straková Eliška

Ostatní provozní zaměstnanci

Vojta Ladislav

Holíková Magda

Koutná Blanka

Stejskalová Milena