Malý stavitel

Děti ze školky si užily projektový den, kde si hrály na stavitele. Seznámily se s tím, co práce stavitele obnáší, jaké nářadí a pomůcky potřebuje. Dozvěděly se, co jsou piktogramy, jaká místa a budovy mohou značit. Vyzkoušely si stavbu podle plánku, postavily si své vlastní město a vytvořily jeho mapu. Díky příznivému počasí byly některé aktivity přesunuty ven na školní zahradu.