ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo

Informace k chodu školní družiny

31.08.2021 | |

Kapacita školní družiny pro školní rok 2021/2022 byla naplněna. Přijati byli uchazeči z 1., 2., 3., a 4. třídy, kteří odevzdali v měsíci červnu 2021 řádně vyplněnou přihlášku. Poplatek za školní družinu činí…

Noc bez maminky ve školní družině

Noc bez maminky ve školní družině

04.06.2019 | |

Noc bez maminky se letos ve školní družině konala 31. 5. 2019. Odpoledne bylo věnováno sportu, v současné době velmi oblíbenému parkouru. Profesionální parkouristi seznámili děti s technikou a historií parkouru, předvedli sportovní sestavu a ti...