ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

10.03.2015 | |

Zápis do MŠ Hradec nad Svitavou pro školní rok 2020/21

Vážení rodiče, v souvislosti s aktuálním vývojem dochází ke změně způsobu organizace zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021


Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020

Žádost o přijetí do mateřské školy je možné podat datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

Veškeré potřebné formuláře si můžete stáhnout na webu školy nebo po tel.domluvě osobně v MŠ.

Podání žádosti

Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby:

  • Elektronicky do datové schránky školy cbtncpz

  • Elektronicky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu materskaskolahradec@seznam.cz

  • Poštou na adresu školyZákladní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, Hradec nad Svitavou 496, 569 01

  • Osobně do poštovní schránky školy

  • Osobně po domluvě s vedoucí učitelkou MŠ na tel.čísle 731-281 168

Rozhodnutí bude zveřejněno nejpozději do 14 – ti dnů od zápisu na webu školy a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod registračním číslem, které bude dítěti přiděleno u zápisu.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Zástupce školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Hradec nad Svitavou

1. děti, které nejpozději k 31.8.2020 dovrší věk 5 let, které mají trvalý pobyt v obci Hradec nad Svitavou nebo spádové obci Sklené, jsou přijímány přednostně

2. děti, které mají sourozence v MŠ a ZŠ

3. děti, které nejpozději k 31.8.2020 dovrší věk 4 let, a které mají trvalý pobyt v obci Hradec nad Svitavou nebo spádové obci Sklené

4. děti, které nejpozději k 31.8.2020 dovrší věk 3 let, a které mají trvalý pobyt v obci Hradec nad Svitavou nebo spádové obci Sklené

5. děti, mladší 3 let, které dovrší věk 3 let během školního roku 2020/2021, a které mají trvalý pobyt v obci Hradec nad Svitavou nebo spádové obci Sklené

6. děti, které nemají trvalý pobyt v obci Hradec nad Svitavou nebo spádové obci Sklené