ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

10.03.2015 | |

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

o bližších informacích, jakou formou se zápis k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ uskuteční, budete včas informováni.

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Hradec nad Svitavou

1. děti, které nejpozději k 31.8.2020 dovrší věk 5 let, které mají trvalý pobyt v obci Hradec nad Svitavou nebo spádové obci Sklené,    jsou přijímány přednostně

2. děti, které nejpozději k 31.8.2020 dovrší věk 4 let, a které mají trvalý pobyt v obci Hradec nad Svitavou nebo spádové obci Sklené

3. děti, které nejpozději k 31.8.2020 dovrší věk 3 let, a které mají trvalý pobyt v obci Hradec nad Svitavou nebo spádové obci Sklené

4. děti, mladší 3 let, které dovrší věk 3 let během školního roku 2020/2021, a které mají trvalý pobyt v obci Hradec nad Svitavou     nebo spádové obci Sklené

5. děti, které nemají trvalý pobyt v obci Hradec nad Svitavou nebo spádové obci Sklené