ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

10.03.2015 | |

Děti přijaté/nepřijaté k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 

K předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 byly přijaty děti s evidenčními čísly:

MŠ/17 MŠ/01 MŠ/11
MŠ/24 MŠ/19 MŠ/06
MŠ/20 MŠ/25 MŠ/14
MŠ/16 MŠ/21 MŠ/12
MŠ/09 MŠ/10 MŠ/22               
MŠ/18                  

 

K předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 nebyly přijaty děti s evidenčními čísly:

MŠ/02 MŠ/05 MŠ/15
MŠ/04 MŠ/03  
MŠ/08 MŠ/07  


 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Hradec nad Svitavou pro školní rok 2021/2022

Přednostně jsou přijímány děti, s místem trvalého pobytu v Hradci nad Svitavou nebo spádové obci Sklené,

s termínem podání žádosti od 2. – 16. 5. 2021 a podle následujících kritérii, která vyjadřují stupeň priority.

  1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, které dosáhne do 31. 8. 2021 pěti let a děti, kterým byl povolen odklad školní docházky, s trvalým pobytem v Hradci nad Svitavou nebo spádové obci Sklené.
  2. Dítě, které má sourozence v mateřské škole nebo základní škole nebo dítě zaměstnanců
  3. Dítě, které dovrší do 31. 8. 2021 čtyř let, s trvalým pobytem v Hradci nad Svitavou nebo spádové obci Sklené
  4. Dítě, které dovrší do 31. 8. 2021 tří let, s trvalým pobytem v Hradci nad Svitavou nebo spádové obci Sklené.
  5. Děti mladší tří let bude ředitelka MŠ řešit individuálně.
  6. Děti, které nemají trvalý pobyt v obci Hradec nad Svitavou nebo spádové obci Sklené

 

Při rozhodování o přijetí v případě velkého počtu přihlášených dětí, může škola využít podpůrná kritéria

Podpůrná kritéria:

  • Celodenní docházka
  • Celotýdenní docházka
  • Dítě, které má doporučení příslušného poradenského zařízení
  • Sociální potřebnost dítěte (ředitelka může přihlédnout k zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace).

      vedoucí učitelka MŠ Bačovská Petra