Provoz MŠ

Provozní doba školky

  • 6,00 – 16,00

Úplata na školní rok 2023/2024

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole se stanovuje ve výši 450,- Kč , vždy 15. dne v měsíci a to buď trvalým příkazem nebo v hotovosti.

Školné neplatí děti v posledním roce docházky před nástupem do základní školy. Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vzniká nárok na bezúplatné vzdělávání. Zároveň školné neplatí děti s odkladem školní docházky.

Obědy

  • Prosíme o zaplacení obědů vždy k poslednímu dni v měsíci a to hotově v jídelně nebo inkasem.