Režim dne a provoz MŠ

Provoz mateřské školy je  6:00 – 16:00

Denní režim je flexibilní, lze ho dle podmínek, potřeb a zájmů dětí obměňovat a doplňovat.

 • 6,00 – 8,00
 • příchod dětí, ranní hry podle přání dětí
 • 8,15 – 8,45
 • svačina
 • 8,45 – 10,00
 • výchovně vzdělávací činnost/záměrné a spontánní učení, hry, individuální péče,
 • relaxační cvičení, hygiena
 • 10,00 – 11,30
 • pobyt venku
 • 11,30 – 12,15
 • hygiena, oběd
 • 12,15 – 13,45
 • hygiena, odpočinek
 • 13,45 – 16,00
 • hygiena, svačina, odpolední zájmové činnosti, hry, didakticky cílené činnosti,
 • individuální logopedická a pedagogická činnost, pobyt venku