Beseda o školní zralosti v MŠ

Datum události: 21.2.2023
Čas události: 16:00

Zveme všechny rodiče na besedu s odborníkem, kde se dozví,  kdy je dítě zralé na vstup do základní školy nebo kdy jsou důvody pro zvážení odkladu školní docházky. Beseda se uskuteční v prostorách MŠ. Prosíme svoji účast nahlaste v MŠ. Účast velmi doporučujeme.

Nadcházející události