Logopedická depistáž

Datum události: 8.10.2019

Logopedka p. Novotná provede vyšetření řeči v MŠ. Děti je potřeba na vyšetření přihlásit a v MŠ podepsat souhlas s vyšetřením. Začátek depistáže v 8.00 hod.

Nadcházející události