Výchovný program ve spolupráci s PPP

Datum události: 11.1.2018

Program zaměřený na prevenci rizikového chování. Program je určen starším dětem, pro účast v programu je nutný podepsaný souhlas rodičů. Děti budou rozděleny do dvou skupin. První skupina začátek 9.00 hod., druhá skupina 10.00 hod.

Nadcházející události