OBĚDY

Připomínáme, že stravné je nutné zaplatit vždy k poslednímu dni v měsíci.

Děkujeme.