ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo
Obrázek - upozornění, 571B

Vážení rodiče, zveřejňujeme informace, které nám byly poslány z Pardubického kraje.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

obracíme se na Vás s prosbou o zveřejnění níže uvedené informace. Jak jistě víte, veřejná autobusová doprava na části území Pardubického kraje se potýká s neodjetím některých spojů. Toto neodjetí je způsobeno nemocností řidičů. I když Pardubický kraj zajistil formou subdodávek provoz většiny těchto spojů, může se s  počátkem povinného testování přítomnosti Covid-19, tedy od 17. 1. 2022, stát, že z důvodu zachycení pozitivity řidičů dojde ke zvýšení počtu neodjížděných spojů. Bohužel výši dopadu na veřejnou dopravu neumíme predikovat a dopředu také nebudeme znát rozsah nezajištěné dopravy. Z tohoto důvodu přistupujeme k jejímu preventivnímu omezení, a to tak, že základním principem tohoto omezení v Pardubickém kraji je spuštění letního prázdninového režimu s doplněním oběhů autobusů o školní spoje (prioritou jsou ranní školní spoje), a to i za předpokladu, že tyto spoje budou odjížděny se zpožděním a nebude tedy zajištěna včasná docházka do škol. S dopravci jsou nyní připravovány jízdní řády, aby je bylo případně možné spustit „zde dne na den“.  Již teď víme, že zavedení tohoto omezení se od 17. 1. 2022 bude vztahovat na dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí a.s, který nás o toto omezení požádal. Upravené jízdní řády naleznete např. na portálu IDOS  nebo informace poskytne dispečink IREDO tel. č. 491 580 333. Omezení u dalších dopravců bude aplikováno dle aktuální potřebnosti, stejně tak jako doba jeho trvání. 

V drážní dopravě zatím o žádných omezeních neuvažujeme.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, na základě výše uvedeného, Vás tedy žádám o poskytnutí této informace rodičům:

 

„Vážení rodiče, s ohledem na přijatá opatření Ministerstva zdravotnictví, která vstupují v platnost od 17. 1. 2022, může dojít k nezajištění autobusové dopravy žáků a studentů do školských zařízení.  Děkujeme za pochopení“.

 

Ing. Leoš Beran, v Pardubicích dne 12. 1. 2022

Obrázek - upozornění, 571B

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Hradec nad Svitavou, okres Svitavy vyhlašuje z provozních důvodů pro základní školu ředitelské volno ve dnech 20. – 22. 12. 2021. MŠ bude v těchto dnech fungovat v normálním režimu.

Přírodovědný projektový den

Přírodovědný projektový den

30.11.2021 | |

V jedné chvíli se žáci stali planetami ve Sluneční soustavě a zjišťovali různé informace o velikosti, složení, atmosféře, vzdálenostech, prozkoumanosti lidmi atd. Uvědomovali si, jak je vesmír obrovský a jen opravdu člověkem málo objevený.... Číst více »

Páťáci v Oucmanicích

Páťáci v Oucmanicích

24.11.2021 | |

V úterý 23. listopadu se páťáci vypravili do Oucmanic, kde strávili velmi příjemné dopoledne v rámci ekoprogramu zaměřeného na bylinky a práci se dřevem. V prvním programu se seznámili s nejznámějšími bylinkami. V průběhu samostatné... Číst více »

Nečekaná milá návštěva

Nečekaná milá návštěva

12.11.2021 | |

Včera odpoledne najednou zazvonil telefon u zadního vchodu ke školce. Skoro jsem ho ani neslyšel. Jako vždy řeknu: „Prosím“, a ozvalo se: „Dobrý den, tady je Karel Holas z Čechomoru, já Vám nesu dárek“. Chvíli jsem si myslel, že má někdo... Číst více »