ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo
Pramen řeky Svitavy

Pramen řeky Svitavy

21.09.2021 | |

V pondělí 20. 9. 2021 se žáci 5. třídy vypravili na vlastivědno - přírodovědno - turistickou vycházku k pramenu řeky Svitavy. Zopakovali si pojmy - ekosystém, určování světových stran v přírodě, rostliny a živočichové žijící v okolí... Číst více »

Technohrátky

Technohrátky

21.09.2021 | |

Dne 15. 9. 2021 se žáci 9. třídy zúčastnili akce „Technohrátky“, které jsou projektem na podporu technického vzdělávání Pardubického kraje. Pořadatelem bylo tentokrát SOU Svitavy. Po slavnostním zahájení v kině Vesmír se žáci... Číst více »

Vzdělávání pro rodiče

17.09.2021 | |

Važení rodiče , v příloze naleznate nabídku on-line webinářů pro Vás. Dále bychom vás chtěli upozornit na projekt, který probíhá v Pardubickém kraji pod názvem: “Rodiče a technologie”. V rámci tohoto projektu bude pro… Číst více »

Přivítání prvňáčků

Přivítání prvňáčků

13.09.2021 | |

První zářijový den nastoupilo na naši školu 19 nových prvňáčků. Tento slavnostní okamžik si užili i se svými rodiči ve třídě, kde je přivítala paní ředitelka i starosta obce, třídní učitelka, asistentka a vychovatelka. Kromě krásných... Číst více »

Obrázek - upozornění, 571B

Veškerá opatření jsou na základě mimořádných opatření MZ ze dne 17. 8. 2021, které školy
musí dodržovat.
Také nadcházející školní rok bude bohužel hned od začátku poznamenán koronavirovou
epidemií. Od 1. září platí mimořádné opatření vlády, na jehož základě jsou zavedena následující
pravidla:

I. Hygienická opatření
– ochrana dýchacích cest ve společných prostorách školy
– dezinfekce rukou
– úklid a větrání školních prostor
– omezení přístupu třetích osob do budovy školy
– zákaz vstupu do školy osobám s viditelnými příznaky onemocnění a osobám v karanténě

II. Preventivní testování

– testování žáků proběhne s frekvencí 3krát po sobě
– první test se provede první den školního vyučování, u prvňáčků druhý den
– dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021
– u dětí 1. – 3. ročníku může u testování pomáhat zákonný zástupce (vstup do školy pouze
s respirátorem)
Žáci, kteří předloží písemné potvrzení, že mají řádně dokončené očkování, nebo že neuběhlo
180 dnů od prodělané nemoci covid-19 se testovat nemusí.
Testování ve škole lze také nahradit potvrzením o platném negativním testu z odběrového
místa.
Žáci, kteří nepodstoupí preventivní testování ve škole, ani nepředloží písemné potvrzení, že
mají řádně dokončené očkování, nebo že neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19,
ani nepředloží platný negativní test z odběrového místa, budou mít povinnost, podle nařízení
vlády, nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole. Dále podle nařízení musí
jejich stravování (svačiny, obědy) probíhat min. ve vzdálenosti 1,5 m od ostatních žáků.

Pozn.: pokud rodiče nechtějí využít testy, které jsou nyní k dispozici ve škole, mohou si
donést vlastní test. Testování ovšem musí proběhnout ve škole.