Informace o sběru papíru

Vážení rodiče, děti a žáci,

v tomto roce bychom se chtěli vrátit ke sběru papíru. Peníze, které tak získáme, budou mít svůj účel – budeme šetřit na keramickou pec. Její cena je zhruba 40 000 Kč. Sběrem papíru podpoříme nejen nákup keramické pece, ale zasáhneme i do environmentální výchovy – budeme u dětí pěstovat a rozvíjet kladný vztah k přírodě a šetrnosti k ní.

Proč keramická pec? Práce s hlínou a vytváření výrobků napomohou u dětí z mateřské školy rozvíjet jemnou motoriku, u všech dětí pak zdatnost v ručních činnostech, estetické cítění, fantazii. Nehledě na to, že děti budou mít určitě ze svých výrobků radost a třeba jimi potěší své kamarády, rodiče, prarodiče…

Sběr papíru musíme ovšem z důvodu nedostatku skladových prostor organizovat jinak než v minulosti. Budeme s velkým předstihem vyhlašovat sběrový den, na který bude objednán přímý odvoz papíru do sběrny. Proto Vás prosíme, abyste, pokud je to možné, doma papír uschovávali a v den sběru přinesli do školy.

O získaných financích budeme informovat prostřednictvím webových stránek naší školy.

Předem za Vaši pomoc a ochotu podpořit tuto aktivitu děkujeme.

 

Mgr. Eliška Hartmanová