Preventivní program

Pokračováním aktivit naší školy ve vzdělávání žáků v oblasti prevence a ochrany před rizikovými jevy, byla přednáška Ing., Petra Kadlece, certifikovaného preventisty z organizace ACET. Tato organizace nabízí programy pro základní a střední školy  právě v oblasti prevence dětí a mládeže.

Programu se zúčastnili žáci 6. a 7. třídy. Tématem interaktivní přednášky byla šikana a  prevence proti kouření. Pro žáky byla přednáška  přínosná a zajímavá. Tyto akce budeme každým rokem opakovat. V březnu je připravena podobná  akce pro 8. a 9. třídu.

.