Preventivní program pro žáky

Dalším pokračováním aktivit v oblasti primární prevence byla beseda s Ing. Petrem Kadlecem ve středu 9. 3. 2016. Pro žáky 9. ročníku přednášející připravil téma zaměřené na světová náboženství. Pro žáky 8. ročníku téma láska, aids a vztahy. Pan Kadlec vytvořil interaktivní přednášky a vhodně zapojil žáky do problematiky daného tématu.  Přednášky byly doplněny obrázkovou dokumentací. Obě přednášky měly vysokou vypovídající hodnotu a jsme rádi, že jsme mohli rozšířit vědomosti  našich žáků.