Zápis dětí do MŠ – žádost o přijetí dítěte

Prosíme rodiče o vyplnění žádosti o přijetí dítěte do MŠ. Současně s žádostí k zápisu doneste i potvrzení od lékaře. Připomínáme, že zápis proběhne 2. a 4. května 2016 od 9 h. do 15. h.