Enviromentální výchova

Environmentální výchova ve 4. třídě

Ve středu 18. 5. 2016 navštívila čtvrťáky Mgr. Jana Bendová ze Záchranné stanice volně žijících zvířat Zelené Vendolí. Program „Zatímco spíš“ byl realizován hravou formou přímo ve třídě v bloku o rozsahu dvou vyučovacích hodin. Žákům bylo představeno noční dění v přírodě. Dozvěděli se, jak se zvířata orientují ve tmě.  Žáci si také vyzkoušeli, jak mají vyvinuté vlastní smysly – hmat a čich, zda by v přírodě obstáli stejně dobře jako živočichové s noční aktivitou. Dále se učili poznávat pobytové značky živočichů. Na závěr jsme si všichni mohli pohladit zraněné mládě zajíce polního.

Mgr. Zuzana Lipenská