Slovo ředitelky

Milí rodiče,
dostávají se ke mně různé informace, které nejsou pravdivé. Jelikož nikdo nemá rád nedorozumění, tak i já chci předejít zkresleným výrokům.
Paní učitelka Petra Lopourová bude skutečně z naší mateřské školy odcházet. Proč? Jak víte, ve všech mateřských školách na jaře probíhal zápis k předškolnímu vzdělávání. Bohužel je méně dětí, které přicházejí v tomto roce do školek. Ve Svitavách se rušily celé oddělení v MŠ.
Z naší školky nám odchází do školy velmi pěkný počet dětí, méně jich ale přišlo k zápisu do MŠ. Celkový počet dětí, které se budou účastnit předškolního vzdělávání, je nižší. Financování ve školství se zatím odvíjí od počtu dětí a žáků. Nastala situace, kdy na platy čtyř paní učitelek škola nebude mít.
Paní učitelka Petra Lopourová nabídku zkráceného úvazku zamítla, podobně jako p. učitelka Veronika Tomášková. Slečna Lopourová má pracovní smlouvu na dobu určitou, jejíž platnost brzy skončí.
Jsem velice ráda, že p. uč. Petra Lopourová si našla novou práci. Přeji jí hodně úspěchů a spokojenost v novém zaměstnání.
Mgr. Eliška Hartmanová