Mikuláš, andělé a čerti

Stejně jako každý rok touto dobou i letos navštívil naši školu Mikuláš, andělé a čerti. Přinesli s sebou také knihy dobrých a špatných skutků, ze kterých dětem Mikuláš předčítal. Zlobivé děti zpytovaly svědomí a slibovaly, že se určitě co nejdříve polepší. Mikulášovi pomocníci si pro všechny připravili soutěž ve znalosti čertovských a andělských pohádek a ukázalo se, že někteří české pohádky opravdu velmi dobře znají. Za nakreslený obrázek potom všichni dostali sladkou odměnu. Nakonec se Mikuláš i s celou svou skupinou rozloučili a slíbili, že příští rok se na naši školu zase přijdou podívat.

Dagmar Krásová