Školka v knihovně

Děti z mateřské školy navštívily knihovnu na obecním úřadě v Hradci nad Svitavou. V knihovně si  prohlédly spoustu knih, které jim paní knihovnice nachystala, poslechly si pohádku o Maxipsu Fíkovi.  Paní knihovnice dětem vysvětlila, jak jsou knihy v knihovně označené a roztříděné. Seznámila je s tím, jak si knihy půjčovat. Nakonec dostaly od paní knihovnice omalovánky a knížky. Dětem se v knihovně velmi líbilo. Děkujeme