Knihovna – Svitavy

Návštěvou knihovny ve Svitavách jsme navázali na prohlídku obecní knihovny v Hradci nad Svitavou. Dětem se v knihovně opět líbilo. Připomněly si poznatky, které se dozvěděly při  první návštěvě knihovny. Seznámily se s pohádkovou  knihou  Ferda a jeho mouchy. Prohlédly si spoustu dalších knih a časopisů.

Ve spolupráci s knihovnami budeme pokračovat a těšíme se na další návštěvu.