Čarodějnice ve školce

Poslední dubnový pátek proběhl ve školce předčasný slet čarodějnic. Děti si užily v kostýmech spoustu čarodějnické zábavy. Trénovaly jízdu na koštěti, skákání přes oheň, lovení divokých koček a neposlušných myší, vaření kouzelného lektvaru, hledání ztracených Šmoulů a Fujtajblíků. Protože nám počasí nepřálo a nemohli jsme se projít po vesnici, zakončili jsme čarodějnické dopoledne průvodem po škole. Navštívili jsme 1 – 4 třídu, kde jsme předvedli své masky a vyzkoušeli,  jak děti i paní učitelky zvládají let na koštěti. Celé dopoledne se báječně vydařilo, již nyní se těšíme na příští Čarodějnice.