Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání do MŠ ve šk. roce 2017/2018