Program “Tajuplný ostrov”

V rámci spolupráce s Pedagogicko- psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí proběhl ve školce primární preventivní program s názvem “Tajuplný ostrov”. Program byl zaměřen na prevenci vzniku rizikového chování v oblasti návykových látek ( kouření, alkohol). Děti se pod vedením odborníků, formou pohádky a zábavných her dozvěděly něco o zdravých a zdraví škodlivých potravinách, o zdravém způsobu života. Na základě doporučení z Pedagogicko- psychologické poradny budeme nadále s dětmi pracovat a upevňovat jejich zdravé životní návyk.