Pěkné prázdniny!

Přejeme všem žákům, učitelům a zaměstnancům školy krásné letní prázdniny!