Školka v muzeu

Starší děti z MŠ navštívily svitavské muzeum, kde si prohlédly dvě interaktivní  výstavy. Výstavu “Pexeso” a ” Kouzelná zahrada”.                                                                                                                                                                             Výstava “Pexeso” ukázala dětem různé druhy hracích kartiček. Děti si zahrály pexeso zvukové, hmatové. Vyzkoušely si jak se hraje pexeso z mušlí.                                                                                                                                                        “Kouzelná zahrada” seznámila děti s obrazy a knihami výtvarníka Pavla Čecha. Děti cestou do Kouzelné zahrady pomáhaly stavět město, pluly na lodičkách okolo majáku, vymýšlely indiánský podpis, hledaly pavoučka Čendu, procházely starým, opuštěným domem. Po splnění všech zábavných úkolů se dostaly až do Kouzelné zahrady, kde si vyrobily krásné barevné motýly.                                                                                                                                                             Dopolední výlet do muzea ve Svitavách se velmi vydařil a děti si odnesly spoustu báječných zážitků.