Výlet do “Vodárenského lesa”

Ve čtvrtek 19.10.2017 byly děti ze školky na dopoledním výletě ve Svitavách. Cestou do “Vodárenského lesa” si prohlédly dřevěné sochy na svitavském stadionu a v Parku Patriotů. V samotném lese je přivítala podzimní příroda. Děti poznávaly stromy a  rostliny, které v lese rostou. Plnily  různé úkoly na naučné stezce, pomocí zábavných informačních tabulek se seznámily se zvířaty, které v lese žijí. Na jaře se do “Vodárenského lesa ” podíváme znovu, aby jsme mohli porovnat změny, které přinese změna ročního období.