“Školka v lese”

Jako každý rok děti ze školky celý podzim sbíraly kaštany a žaludy pro lesní zvířátka. V minulých letech přijel pan myslivec pro lesní plody do školky a zvířátkům je v lese rozdělil. V letošním roce jsme se s dětmi vydali do lesa sami. Na cestu nám napadl první sníh a my tak na vlastní kůži vyzkoušeli, jak je život zvířat v zimě těžký. Přestože byla opravdu veliká zima, dopolední výlet se všem líbil. Společnými silami  jsme udělali něco pro dobrou  věc.

Děkujeme paní uč. Čepičkové za pomoc při organizaci výletu. kolektiv MŠ