Projekt “Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky”

Mateřská škola se již druhým rokem zapojila do celoročního projektu “Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky”, který probíhá ve spolupráci s Českou obcí sokolskou. Cílem projektu je větší zapojení dětí do pohybových a rozumových aktivit. Děti v rámci projektu plní širokou škálu činností, které zahrnují procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností, základní cvičení na nářadí i s náčiním. Plnění úkolů je příležitost brát pohyb jako samozdřejmou součást života. Pohybové činnosti doplňují rozumové aktivity, které se vztahují  k jednotlivým měsícům roku, například Drakiáda, Dýňobraní, Svátek Sv. Martina, Advent, Masopust a další. Motivací pro děti jsou zvířátka, která je provázejí v rámci jednotlivých činností. A také odměny ve formě samolepek, které si děti lepí do pracovních sešitů za splněné úkoly.