Přednáška o kyberšikaně

Žáci naší školy se ve dnech 5. a 7. listopadu zúčastnili zajímavé besedy o kyberšikaně s pracovníkem Policie České republiky panem Zemanem. Během poutavého dvouhodinového programu se žáci prvního i druhého stupně dozvěděli, co se rozumí pod pojmem kyberšikana, diskutovali o mnoha nebezpečích a nástrahách, které na ně číhají na sociálních sítích, které by měli začít používat nejdříve od 13 let. Žáci si uvědomili nejen to, jak se chránit před útoky na sociálních sítích, ale také byli poučeni o tom, jak se zachovat, jestliže k nějaké formě kyberšikany dojde. Jsme velmi rádi, že tato akce na naší škole proběhla, protože se jedná o velmi potřebné a aktuální téma.