Kurz bezpečného chování k cizím lidem a sebeobrany

V úterý 20.11. 2018 se starší děti z MŠ zúčastnily výchovného a praktického kurzu zaměřeného na zásady bezpečného chování k cizím lidem  a sebeobranu při obtěžování nebo chycení dítěte dospělou osobou. Děti si pod vedením dlouholetého istruktora reálné sebeobrany Bc. Romana Zatloukala ujasnily jak rozeznat nebezpečného člověka a jak se bezpečně chovat k cizím lidem. V modelových situacích si vyzkoušely si jak nejlépe utéct cizímu dospělému člověku, jak použít svůj hlas k přivolání pomoci. Naučily se jednoduché efektivní techniky sebeobrany při chycení dospělou osobou.