Solná jeskyně

Na jaře letošního roku bude mateřská škola opět navštěvovat solnou jeskyni ve Svitavách. Terapie v solné jeskyni trvá 45 min. Její součástí jsou dechová cvičení, relaxace u pohádky, hry v soli. Cena jedné lekce je 50,- Kč + doprava linkovým autobusem. Celkem absolvujeme 5 lekcí, vždy  jednou týdně. Prosíme rodiče dětí, kteří by měli zájem, aby své děti ve školce přihlásili. Zároveň žádáme, aby důkladně zvážili zda je jejich dítě dostatečně samostatné. Děti budou opět cestovat linkovým autobusem na čas, samostatně se v solné jeskyni převlékat. Bližší informace dostanete v MŠ.