ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo
Obrázek Program “Tajuplný ostrov”

Program “Tajuplný ostrov”

24.03.2019 | | | přečteno 88 krát

V rámci spolupráce s Pedagogicko- psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí proběhl ve školce primární preventivní program s názvem “Tajuplný ostrov”, kterého se zúčastnily starší děti. Program byl zaměřen na prevenci vzniku rizikového chování v oblasti návykových látek ( kouření, alkohol). Děti se pod vedením odborníků, formou pohádky a zábavných her dozvěděly něco o zdravých a zdraví škodlivých potravinách, o zdravém způsobu života. Na základě doporučení z Pedagogicko- psychologické poradny budeme nadále s dětmi pracovat a upevňovat jejich zdravé životní návyk.