Rozsvícení vánočního stromu

Jak se již stalo tradicí, 5. prosince se s Mikulášem scházíme ve školním areálu ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu. Ve škole nechyběly vánoční dílny, kde si děti mohly vyrobit různorodé výrobky. Čekání na Mikuláše zpestřily děti zpěvem koled u stromu. A i letos Mikuláš přijel na vyzdobeném voze s družinou andělů a čertů. Děkujeme všem, kteří svou přítomností tuto krásnou akci podpořili, a doufáme, že přispěla k navození vánoční atmosféry.