16. 3. 2020 Aj – skupina pí uč. Marušové, D

Aj – shrnutí gramatiky a zadání práce v PS. Přečtěte si důkladně gramatiku a pusťte si i video. Během pondělí očekávám zaslání těch dvou cvičení (zaslal zatím jen jeden žák), PS vypracujte do středy a opět vyfoťte nebo naskenujte. Zápisy gramatiky si vytiskněte a nalepte do sešitu Aj.
Další příloha je dějepis. Vytiskněte si částečně vypracovaný zápis a dokončete jej podle učebnice (str. 61 – 63).