MIKROSKOPOVACÍ SEMINÁŘ

V dnešní nelehké online výukové době jsme popřemýšleli, jak zpestřit žákům výuku a domluvili jsme pro ně online Mikroskopovací seminář – takový výlet do mikrosvěta.

Ve středu 21. dubna se tedy žáci druhého stupně zúčastnili živého streamu od laserového konfokálního skenovacího mikroskopu a vedlejšího digitálního mikroskopu. Díky patří panu Janu Tomáštíkovi a Vlastovi Jílkovi, kteří nás mikroskopováním provázeli a zastupují popularizátory vědy UP Crowd z univerzity Palackého v Olomouci.

Žáci se dozvěděli něco o mikroskopech obecně, viděli, že mikroskopy mohou být různé a také různě drahé, podle toho, co všechno umí. Samozřejmě nejatraktivnější bylo samotné pozorování, kdy mikroskopy umí udělat i 3D obrázky. Žáci se tak mohli přenést do mikrosvěta a prohlédnout si třeba špičku špendlíku, která už nevypadala tak ostře, jak se jeví našemu oku. Prohlédli si diamantový hrot, ten byl naopak hodně ostrý, zrnko máku, kmínu, které jsou pod mikroskopem najednou daleko členitější, pozorovali i něco z živé přírody – škvora, mola, dokonce i utíkající mšici a další. Sami žáci si mohli vybrat, co by chtěli pod mikroskopy vidět, a tak také pozorovali ještě třeba chlupy, vlasy, listy…

Myslím, že to bylo vítané zpestření výuky a přikládám několik print screenů ze semináře 😊