Přírodovědné projekty 5. třídy

V rámci distanční výuky pracovali žáci ve skupinách na projektech, které  souvisí se zdravou výživou. Učili se spolupracovat, nést zodpovědnost za výsledek skupiny a online se setkávat nad společnou školní činností. Výsledky týdenní práce mne u většiny velice mile překvapily, pár žáků si uvědomilo, že příště své práci je třeba věnovat trošku větší úsilí. Moc páťáky chválím! M. Rusková