Projektový den v MŠ

Projektový den Boučci a hmyz byl zaměřen na environmentální výchovu. Cílem bylo seznámit děti se životem hmyzu, s jeho důležitostí v ekosystému. Vytvořit kladný vztah k živé přírodě. Děti pracovaly a zkoumaly samostatně nebo ve skupinkách v centrech aktivit, kde pro ně byly připravené rozmanité činnosti, pomocí kterých se dozvěděly další informace ze světa hmyzu. Hrály si s modely různých brouků. Pozorovaly některé druhy brouků pomocí lupy, prohlédly si knihy o hmyzu. Hrály pohybové hry Na světlušky, Komáry a ploštice. Dozvěděly se, jak cvrček cvrká. Vyrobily si hmyzí hotel, který umístíme do zahrady a v pozorování hmyzu budeme pokračovat.