Výjezd žáků 9. ročníku do Střediska ekologické výchovy v Oucmanicích

V úterý 16. listopadu absolvovali žáci 9. ročníku dva programy v SEV Oucmanice. Cílem programu Lesy v ohrožení bylo uvědomit si význam lesů, důležitost jejich kvality a souvislost mezi lidskou činností a poškozováním lesů. Žáci si zahráli pohybové a kooperativní hry, diskutovali a vyslechli si výklad, po kterém následovala tvořivá činnost. Program Ovčí vlna je seznámil s přírodním textilním materiálem a jeho tradičním zpracováním. Každý sám si zkusil z vlny vyrobit malý obrázek nebo náramek technikou filcování. Naši nejstarší žáci jistě ocenili dopoledne strávené mimo školní lavice.