Naši žáci se učí o bezpečném chování na internetu

Ve čtvrtek 21. 4. 2022 proběhl v naší škole program primární prevence sociálně patologických jevů „Bezpečnost v kyberprostoru“.

Akce se postupně zúčastnili společně žáci pátého a šestého následně sedmého a osmého ročníku.

Přednáška byla realizována ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu.

Důraz byl položen především na nebezpečí v kyberprostoru – kyberšikanu, grooming, sexting, sociální sítě.

Tato přednáška byla jedním z dalších preventivních programů zaměřených na negativní vlivy společnosti, které ohrožují školní mládež.